Д-р Стела Атанасова, дм

Невролог

Д-р Стела Атанасова, дм е специалист невролог във Варна с над 6 години медицински опит. Основните ѝ интереси са в областта на деменциите и когнитивните нарушения, като специално място в практиката и заемат и паническите разстройства, които често са съпътствани от телесни симптоми. Извършва диагностика и лечение на неврологични заболявания.
Специализирала е епилептология в правителствената държавна болница в Лугано, Швейцария, както и в център на болката, с фокус върху мигренозните състояния. Има множество публикации и участие в международни конгреси.

Образование
Завършва Медицински университет Варна през 2016 г. и има придобита специалност Нервни болести. Има придобита образователна и научна степен Доктор по медицина в сферата на неврологичните заболявания и невронауките.

Квалификации

  • Член на Български лекарски съюз, Българското дружество по неврология и Българското сдружение по деменции.
  • Участие в конгреси на Българското дружество по неврология, както и на Европейската неврологична асоциация.
  • Участия в множество обучителни семинари на невроцентъра на италианска Швейцария