Доц. Борислав Денчев

Съдов хирург

Доц. Борислав Денчев е специалист съдов хирург във Варна с над 24 години медицински опит. Прилага иновативни методи за диагностика и лечение на съдово-хирургични заболявания в комплексен аспект. Извършва амбулаторни прегледи и съвременно лечение на артериални и венозни заболявания, диагностика на съдова патология, доплерови изследвания. Доц. Денчев не преглежда деца.

Образование
Завършва Медицински университет Варна през 1998 г. Своите специалности Хирургия и Съдова хирургия придобива през 2005 г. и 2008 г. През 2012 г. придобива образователна и научна степен Доктор по медицина със защитена дисертация по сърдечно-съдова хирургия.

Квалификации

  • Ултразвукова съдова диагностика;
  • Ендоваскуларна съдова хирургия;
  • 20 публикации в български и международни списания и около 30 участия в научни конгреси, конференции, форуми и симпозиуми;
  • Член на Българско хирургично дружество, Българско национално дружество по ангиология и съдова хирургия, Българска асоциация по гръдна сърдечна и съдова хирургия, Българско дружество по ендоваскуларна терапия и Европейското дружество по съдова хирургия;
  • Следдипломно медицинско обучение: Скрининг на пациенти с хронична венозна недостатъчност.