“ПЛАЗМАМЕД КЛИНИК” е оборудван с най-съвременна ехографска апаратура за диагностика в областта на урологията,акушеро-гинекологията,кардиологията,нефрологията и други специалности изискващи ехографска диагностика.

Какво представлява 3D ехографията?

3D ехографията използва ултразвукови вълни за създаване на триизмерни изображения на фетуса или органите на пациента. Тези изображения предоставят по-добра визуализация на анатомичните структури и помагат на лекарите да диагностицират различни състояния с по-голяма точност.

Какво представлява 4D ехографията?

4D ехографията е разширение на 3D технологията, което добавя времевото измерение, позволявайки да се види движението на фетуса или органите в реално време. Това е особено полезно за наблюдение на феталните движения и поведение, както и за оценка на функциите на различни органи.
3D ехография