Ехокардиография-ултразвук

Метода описва наживо  кръвотока  в сърдечните кухини и съдове, функцията и структурата на сърцето.  Тя позволява детайлно изследване на движението на сърдечните стени и клапи, както и на обема на помпане на сърдечната камера. С помощта на ехокардиография могат да се открият изменения в структурата на сърцето, като например разширения на камерите или нередности в движението на клапите.

Други услуги:

Холтер АН

Това е отделно изследване и подобно на Холтер ЕКГ, протича с помощта на малко устройство, следящо кръвното ви налягане за 24 часа.

ЕКГ /Електрокардиограма/

Представлява запис на електрическата активност на сърцето.

Холтер ЕКГ

Холтер мониторирането включва запис на сърдечната дейност за 24 часа. Това се случва посредством портативно записващо устройство и малки електроди, прикрепени към тялото.

Кардиологията е област в медицината, която се занимава със заболявания на сърдечно-съдовата система. Може да си запазите час за преглед в Супердок или на тел: