Нефрология

Нефрология е дял от медицината занимаващ се с диагностика, консервативно лечение и превенция на бъбречните заболявания.
д-р Елия Сали и д-р Бисерка Петкова работят в МЦ „Плазмамед клиник“ като специалист по Вътрешни болести и Нефрология .