Неврология

 

Неврология се нарича клон от медицината, който се занимава със структурата и функционирането на нервната система, и свързаните с тях патологични състояния. Нервната система се дели на две основни части: централна , включваща главния и гръбначен мозък, и периферна, която се състои от система от неврони извън ЦНС.

Най – честите състояния при пациентите, които търсят помощ от невролог са болки по хода на гръбначния стълб, главоболие, нарушено равновесие, нарушения при походката или при извършването на някой движения, затруднения на паметта и на познавателните способности и др.

Възможностите за лечение варират в зависимост от неврологичния проблем. Те могат да включват всичко -от предписване на медикаменти, които биха повлияли състоянието на пациента, до насочването му към физиотерапевт или препоръка към хирургическа намеса .