МИНИИНВАЗИВНА СЪДОВА ХИРУРГИЯ

В Плазмамед клиник се извършват ангиологични и съдово-хирургични прегледи и консултации в широкоспектърния обхват на съдовата хирургия, с презумпция за извършване на ендовенозни лазерни аблации при пациенти с хронична венозна недостатъчност на долни крайници (ХВЕНК), а също така и конструиране на артерио-венозни фистули (АВФ) при пациенти с терминална хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) IV стадий, подлежащи на перманентна хемодиализа. Имплантиране на постоянни катетри при невъзможни или изчерпани АВФ.
  • Лазерен апарат с дължина на вълната 1470nm
  • Ултразвуков скенер с цветен доплер.
  • ЕКГ – апарат.
  • Фотоплетизмограф за определяне нивото на кислородното насищане в засегнатите от хронична артериална недостатъчност на крайниците (ХАНК) тъкани.
  • Апарат за сегментна компресивна терапия при лимфедем и хронични отоци от съдов произход.

Специалисти

Доц. Д-р Борислав Денчев, дм
Д-р Михаил Михайлов, дм
Д-р Ивайло Марков
Д-р Нина Ковачева