Урофлоуметрия

– метод за диагностика на отклоненията в процеса на уриниране. Това е скрининг изследване , което описва количеството урина в мл. за определено време в секунди.

Този метод е подходящ при пациенти с ДПХ /доброкачествена хиперплазия на простата/ и СДПП /симптоми на долните пикочни пътища/ .

Симптоми :

- никтурия /нощно уриниране /
- често уриниране
- неотложен позив
- тънка струя
- прекъсване на струята
- чувство за пълен пик. мехур след уриниране
Урофлоуметрия